Pages Navigation Menu

De Catering loopt gewoon door

Voor info bel vrijblijvend met Robert +31 6 50452544


"An de Eibargsestroat tref ie altied een moat!"

BV ’t Stuupke

Privacy

Biljartvereniging ‘t Stuupke is opgericht op 5 mei 1983.
Aansluiting bij de KNBB (Koninklijke Nederlandse Biljart Bond) volgde spoedig
op 10 juni 1983.
Onze biljartvereniging is begonnen met circa 10 leden. Met 2 teams werd
deelgenomen aan de competitie van de KNBB in het District Oost-Achterhoek.

De lokaalhouder regelde in het begin de vereniging, er was slechts
1 biljart en het motto was “Vrij en blij geen gezeur maar wel gedisciplineerd”.
Inmiddels was het ledental opgelopen naar circa 25, de animo voor de biljartsport
werd steeds groter en dat leidde in 1998 tot de verbouwing van de accommodatie.
Er werd een aparte biljartzaal bijgebouwd. Wij waren daardoor tevens in staat
Districtstaken op ons te nemen zoals o.a. het organiseren van Voorrondes en Finales.
Ook moest er gewerkt worden aan de structuur van de vereniging om dit doel te
kunnen bereiken.
De lokaalhouder stootte zijn taken geleidelijk af en uiteindelijk leidde dit in de leden-
vergadering van 17 april 2001 na opnieuw een groei van het ledental, en mede door
het onderbrengen van B.V. Menzing in onze vereniging, tot de statutaire oprichting
van B.V. ’t Stuupke en de installatie van het eerste bestuur.

Onze vereniging heeft zich daarna in korte tijd, nu met meer dan 50 leden als een van de
grootste verenigingen van het district Berkel & Slinge, uitdrukkelijk gemanifesteerd,
zowel lokaal als in de regio.
Met name ‘t Stuupke Teamtoernooi, gehouden naar aanleiding van het 25 jarig
jubileum in 2008, is inmiddels een traditie met jaarlijks meer dan 100 deelnemers.
Biljartvereniging ’t Stuupke is een vereniging waarin prestatie en recreatie
samengaan in een gemoedelijke sfeer.
Dit doel is tevens bereikt door de steun van onze sponsoren en de betrokkenheid
en enthousiasme van onze leden.